bilder

Bygget over det gule huset midt i bildet er redskapshuset i Rabben 4. Ble flyttet i 1960.