Foredrag og kurs

Livet har gitt meg noen erfaringer. Det meste av livet har jeg vært funksjonsfrisk, mens jeg som 38 åring ble alvorlig funksjonshemmet etter en trafikkulykke. Før denne inntraff hadde jeg yrker der jeg har ytt bistand til andre.  Nå fikk jeg prøve den motsatte rollen og da som hjelpetrengende.  Mine erfaringer er fra ulike systemer som rehabiliteringsinstitusjoner, sykehus, primærhelsetjeneste, hjemmebasert omsorg. Det har også vært nødvendig å forholde seg til en rekke ulike yrkesgrupper på veien.

Min utdannings- og yrkesbakgrunn har vært nyttig når jeg selv kom i en utfordrende livssituasjon.

Jeg alltid likt å formidle og undervise, og erfaringen har gitt meg mulighet til å tilby foredrag og kurs omkring flere temaer som omhandler funksjonstap. Innholdet kan tilpasses gruppe, tid til disposisjon og ønsker fra oppdragsgiver. Jeg knytter egne erfaringer opp mot ulike temaer, og på denne måten skape dialog og refleksjon.

TEMAER:

  • «Å være verge»
  • Universell utforming og tilrettelegging
  • Mestring. Teorigrunnlag og ulike utfordringer.
  • Å leve med funksjonshemning
  • Brukerstyrt personlig assistanse. Assistentrolle og arbeidslederrolle.
  • Funksjonshemmedes vilkår: samfunns- og yrkesdeltakelse, diskriminering/marginalisering
  • Friluftsliv og deltakelse i aktiviteter.

Stephen Hawking er et fantastisk forbilde for andre funksjonshemmede!

epa04521889 British physicist, professor Stephen Hawking arrives for the the UK premiere of 'The Theory of Everything' in Leicester square in London, Britain, 09 December 2014. The movie will be released in British theatres on 01 January 2015. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

British physicist, professor Stephen Hawking arrives for the the UK premiere of ‘The Theory of Everything’ in Leicester square in London, Britain, 09 December 2014.