Foredrag og kurs

Min bakgrunn gir meg flere perspektiver. Det meste av livet har jeg vært funksjonsfrisk, mens jeg som 38 åring ble alvorlig funksjonshemmet etter en trafikkulykke. Før denne inntraff hadde mye av min yrketilværelse dreid seg om å fungere i ulike hjelperoller.  Nå fikk jeg prøve den motsatte rollen og da som hjelpetrengende.  Mine erfaringer ble høstet fra ulike systemer som rehabiliteringsinstitusjoner, flere sykehus, primærhelsetjeneste og som mottaker av hjemmebasert omsorg. Det har også vært nødvendig å forholde seg til en rekke andre systemer på veien.

Min utdannings- og yrkesbakgrunn har mange treffpunkter i forhold til tenking rundt mennesker i utfordrende livssituasjoner. Samtidig har jeg alltid likt å formidle og undervise.

Dette gir meg mulighet til å tilby foredrag og kurs omkring flere temaer, der innholdet tilpasses gruppe, tid til disposisjon og ønsker fra oppdragsgiver. Et felles trekk, er at jeg knytter egne erfaringer opp mot teorier, og tilstreber å tilføre temaene flere perspektiver.

TEMAER:

  • «Å være verge»
  • Universell utforming og tilrettelegging
  • Mestring. Teorigrunnlag og ulike utfordringer.
  • Å leve med funksjonshemning
  • Brukerstyrt personlig assistanse. Assistentrolle og arbeidslederrolle.
  • Funksjonshemmedes vilkår: samfunns- og yrkesdeltakelse, diskriminering/marginalisering
  • Friluftsliv og deltakelse i aktiviteter.

 

Stephen Hawking er et fantastisk forbilde for andre funksjonshemmede!

epa04521889 British physicist, professor Stephen Hawking arrives for the the UK premiere of 'The Theory of Everything' in Leicester square in London, Britain, 09 December 2014. The movie will be released in British theatres on 01 January 2015. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

British physicist, professor Stephen Hawking arrives for the the UK premiere of ‘The Theory of Everything’ in Leicester square in London, Britain, 09 December 2014.