Mestring

For meg betyr mestring å kunne å kunne utnytte egne ressurser uansett funksjonsnivå.

Begrepet har både en fysisk og ferdighetsmessing dimensjon, og handler også om en mental side. Jeg ble godt kjent med mestringsbegrepet i arbeidet med min hovedfagsoppgave innenfor faget «sosialt arbeid», der jeg knyttet det opp mot ungdomsarbeid. Etter at nakken fikk en alvorlig skade i 1999, har mestringsbegrepet gitt mening, i min egen streben etter å klare omstillingen fra funksjonsfrisk til rullestolbruker.

utvikling

Min erfaring er at tilrettelegging for egen mestring har vært viktig i min planlegging og progresjon for egen rehabilitering.

Jeg har også kunnet formidle mestringsteori basert på egne erfaringer fra flere områder.

  • Gjennomført undervisningsopplegg og holdt flere foredrag om emnet for ulike grupper.
  • Bistått andre med funksjonsnedsettelser, med råd og tips om mål og målsettingsarbeid i deres egen rehabilitering.
  • Brukt begrepet innenfor rådgivning.
  • Innenfor barnevernsarbeid og undervisning, der sammenhengen mellom motivasjon og mestring har vært viktig for planlegging og gjennomføring.
  • Dette gir meg mulighet for å tilpasse foredrag etter ønsker om tema fra oppdragsgivere.