Mestring

For meg betyr mestring å kunne å kunne utnytte egne ressurser uansett funksjonsnivå.

Begrepet har både en fysisk og ferdighetsmessing dimensjon, men handler også om en mental side og et opplevelsesaspekt. Jeg ble godt kjent med mestringsbegrepet i arbeidet med min hovedfagsoppgave innenfor faget «sosialt arbeid», der jeg knyttet det opp mot ungdomsarbeid. Etter at nakken fikk en alvorlig skade i 1999, har mestringsbegrepet gitt mening, i min egen streben etter å klare omstillingen fra funksjonsfrisk til rullestolbruker

utvikling

I tillegg til min teoretiske befatning med begrepet, har jeg fått en type livserfaring, der tenking om mestring har vært viktig i planlegging og progresjon i egen rehabilitering.

Jeg har også kunnet videreformidle mestringsteori og egne erfaringer fra flere områder.

  • Gjennomført undervisningsopplegg og holdt flere foredrag om emnet for ulike grupper.
  • Bistått andre med funksjonsnedsettelser, med råd og tips om mål og målsettingsarbeid i deres egen rehabilitering.
  • Brukt begrepet som forståelsesramme innenfor rådgivning.
  • Innenfor barnevernsarbeid og undervisning, har sammenhengen mellom motivasjon og mestring, vært viktig for planlegging og gjennomføring.
  • Dette gir mulighet for å tilpasse undervisningsopplegg eller foredrag, basert på ønsker fra oppdragsgivere.