Tjenester

Jeg tilbyr tilbyr følgende tjenester:

 

Litt om egen bakgrunn:

Er i følgende stillinger: Studentrådgiver i studentsamskipnaden i Nesna (40%),  Yrkes og karriererådgiver ved Nesna skole (18%) og Fastverge for ca. 10 mindreårige asylsøkere (Fylkesmannen i Nordland – varierende mengde)

Utdanning:tron

 • Hovedfag (Cand.Polit.) i sosialt arbeid, med barnevernpedagogutdanning i bunnen.
 • PPU – Praktiskpedagogisk utdanning
 • Rådgiverutdanning
 • Tilleggsutdanning innenfor matematikk, spesialpedagogikk, kroppsøving og forvaltningsrett

Arbeidserfaring:

 • Barnevernsarbeid som barnevernskonsulent, avdelingsleder, miljøterapeut, støttekontakt og krise/avlastningshjem.
 • Psykiatri som prosjektleder/miljøterapeut.
 • Pedagogiskpsykologisk rådgiver i PP-tjenesten.
 • Pedagogisk arbeid i alle skolenivåer
 • Studentrådgiver og yrkes- og karriererådgiver

Likemannsarbeid:

 • Rådgivning og opplæring
 • Utforming av søknader
 • Råd i forhold til tilrettelegging av bolig
 • Info om personlig assistentordning

Dette er en ordning der funksjonshemmede bistår andre funksjonshemmede med erfaringsbasert kunnskap

CV