Universell utforming

Etter at jeg ble rullestolbruker i 1999 møtte jeg store utfordringer hverdagen. Jeg møtte, og møter fortsatt, store hindringer. Mye av min hverdag har handlet om tilrettelegging i eget hjem og for egne aktiviteter.

Universell utforming er et samlebegrep, som handler om en generell tilrettelegging, der alle grupper skal kunne ha adgang og mulighet til å benytte bygg og uteområder.

bilde,_universell_utforming

Informasjonsside: http://www.universell-utforming.miljo.no/

Over de siste årene, har jeg ervervet meg mye nyttig kunnskap og erfaringsgrunnlag, og har også hatt gleden av å kunne videreformidle denne:

  • Jeg har deltatt i kartleggingen av flere friluftsområder i Nesna kommune og flere nabokommuner.
  • Jeg har hatt ansvar for undervisningsopplegg på Høgskolen i Nesna for friluftsguider, med fokus på universell utforming og tilrettelegging for friluftsaktiviteter.
  • Jeg har holdt flere foredrag om emnet for ulike grupper.
  • Jeg har bistått andre med funksjonsnedsettelser, med råd og tips om tilpasning av bolig og utemiljø.
  • Jeg har jobbet mye med tilrettelegging av bolig og utemiljø på hjemmebane.

Det er derfor mulighet for å «skreddersy» undervisningsopplegg eller foredrag, der innholdet er basert på ønsker og relevans for oppdragsgiver.